Wybierz swojego adwokata.

Wybór odpowiedniego adwokata do prowadzenia sprawy prawnej nie jest rzeczą prostą. Uwagę zwrócić trzeba nie tylko na jego portfolio i doświadczenie, ale także na cechy charakteru go charakteryzujące. Powinien on być niezależny, dyskretny oraz przede wszystkim lojalny wobec swoich klientów.

Adwokata nie należy zatrudniać pod żadnym pozorem z polecenia osoby trzeciej: osoby prywatnej, instytucji czy przedsiębiorstwa. W obowiązującym w Polsce systemie prawnym polecenia może dokonać tylko klient adwokata lub radcy prawnego.

Tajemnica adwokacka

Adwokat kraków jest również zobowiązany do zachowania bezwzględnej tajemnicy dotyczącej całej sprawy, jej toku i przebiegu. Tajemnicy tej mogą dochować również przed sądem i innymi instytucjami państwowymi. Klient może więc bez obaw przekazać swojemu adwokatowi wszelkie informacje bez obawy, że zostaną one wykorzystane w przyszłości przeciwko niemu.

9

Lojalność wobec klienta

Główną i podstawową zasadą, jaką powinie kierować się adwokat jest zasada lojalności wobec klienta. Musi on podjąć wszelkie środki i działania w celu ochrony jego interesu. Gdyby istniał jakieś konflikty interesów adwokat lub radca prawny ma obowiązek poinformować o tym swojego klienta. Dzięki temu zlecając sprawę prawną adwokatowi mamy pewność, że będzie on działał w stu procentach tylko i wyłącznie na naszą korzyść.

13

Jaki powinien być adwokat?

Adwokat to jedyny zawód, którego przedstawiciel musi wyróżniać się wszystkimi cechami wymienionymi powyżej. Dobry prawnik powinien także być osoba inteligentną, uważną oraz staranną. Swoją pracę musi wykonywać z powołania – można to zwykle zauważyć już po pierwszym kontakcie z nim.Dobrą cechą jest otwartość i gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Dobrym sygnałem jest, jeśli adwokat nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i doszkala się. Można to stwierdzić przeglądając jego portfolio i życiorys zawodowy.

 .