automatyka przemysłowa

Profesjonalna automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa jest działem dział automatyki, który zajmuje się automatyzacją procesów wytwórczych oraz technologicznych. Na chwilę obecną jest to najdynamiczniej rozwijający się obszar z dziedziny inżynierii elektrycznej.

System automatyki przemysłowej tworzą zaawansowane układy urządzeń, które warunkują procesy automatyzacji produkcji i procesów przemysłowych. Automatyka przemysłowa to branża wysoce zaawansowana technicznie i technologicznie, potrzebująca nie tylko kapitału wytwórczego, ale i koniecznego zaplecza intelektualnego – specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

automatyka przemysłowa

Przedmiotami systemów w dziedzinie, jaką stanowi automatyka przemysłowa są urządzenia i maszyny, warunkujące i sterujące produkcją lub procesami przemysłowymi. I tak, są to między innymi linie montażowe, linie pakujące, urządzenia do montażu, urządzenia do transportu bliskiego, prasy, roboty, systemy paletyzujące, a następnie zamontowane na maszynach i urządzeniach, takich jak aparatura pomiarowa, urządzenia pomiarowo-kontrolne (wskaźniki, przetworniki, mierniki, rejestratory i czujniki).

Kolejną grupę stanowią urządzenia wykonawcze, to znaczy silniki, napędy, przepustnice, zawory, pompy dozujące i procesowe oraz urządzenia sterujące – komputery przemysłowe, panele operatorskie, sterowniki PLC. Ostatnią grupą jest specjalne oprogramowanie służące kontrolowaniu i wizualizacji procesów produkcyjnych oraz przemysłowych, to znaczy oprogramowanie sterowników HMI/SCADA, DCS oraz systemy łączności – sieci przemysłowe, sieci radiowo-modemowe, system GPRS i kolejne innowacyjne następujące po nim rozwiązania..